Grudusk, 13 maja 2011 r

OR-SO.271.5.4.2011
Nr zam.publ. PN-2/2/2011
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art.38 ust.1 pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759), prezentujemy odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego Nr PN-2/2/2011:

W SIWZ podaliście Państwo, że: - liczba użytkowników systemu: 22 użytkowników.
Odpowiadając na zadane pytanie nr 3:
Czy mamy rozumieć, że z systemu będzie korzystało 22 użytkowników nazwanych a tym samym zostanie udzielona licencja na 22 użytkowników nazwanych ?

Odpowiedzieliście Państwo, że:
Zamawiający nie narzuca sposobu licencjonowania systemu - wymagamy aby z systemu mogło korzystać jednocześnie 22 użytkowników nazwanych. W związku z udzieloną odpowiedzią prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

Pyt.1
Czy oznacza to, że w systemie będzie założonych tylko 22 nazwanych użytkowników, którzy jednocześnie będą korzystali z tego systemu ?

Odp.

TAK

Pyt.2:
Jeżeli jednak będzie założonych więcej niż 22 użytkowników nazwanych to prosimy o podanie właściwej ilości użytkowników nazwanych, którzy będą korzystać z systemu.

Odp.
-------------------------------------

        Wójt
mgr Jacek Oglęcki