Grudusk, 13 maja 2011 r

OR-SO.271.5.4.2011
Nr zam.publ. PN-2/2/2011
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art.38 ust.1 pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759), prezentujemy odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego Nr PN-2/2/2011:

Pyt.1
Czy urząd i jednostki organizacyjne będą pracowały na takim samym RWA?

Odp.
Nie, każda jednostka posiada własny RWA

Pyt.2
Czy urząd i jednostki organizacyjne mogą posiadać jednolitą numerację kancelaryjną, czy JO posiadają odrębną numerację?

Odp.
Każda jednostka posiada własna numeracje kancelaryjną

Pyt.3
Czy zamawiający dopuszcza odrębne instancje SOD w każdym z JO?

Odp.
Tak, ale ze względu na ograniczenia sprzętowe, instalację powinny być wykonane na wspólnym serwerze wskazanym przez Zamawiającego.

Pyt.4
W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający stawia następujące warunki:
- być wyposażony w mechanizmy dokonujące eksportu wybranych danych do platformy ePUAP zgodnie z obowiązującymi standardami formatu danych.
Czy poprzez powyższe wymaganie Zamawiający określił funkcjonalność polegająca na wysyłaniu decyzji do e-PUAP? Proszę o doprecyzowanie o jakie dane chodzi Zamawiającemu.
-Interfejs musi zapewniać dostęp do informacji o sprawach i dokumentach wyznaczonych do publikowania na platformie e-PUAP. System musi informować o dacie umieszczenia dokumentu w - ePUAPie oraz dacie aktualizacji tych dokumentów.
Czy Zamawiający poprzez powyższy wymóg rozumie wysyłanie decyzji lub odpowiedzi do interesanta?

Odp.
Tak, Zamawiający poprzez powyższy wymogi rozumie wysyłanie decyzji lub odpowiedzi do interesanta.

        Wójt
mgr Jacek Oglęcki