Grudusk, 16 maja 2011 r

OR-SO.271.5.4.2011
Nr zam.publ. PN-2/2/2011
OGŁOSZENIE
 
Zgodnie z art.38 ust.1 pkt 3 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759), prezentujemy odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego Nr PN-2/2/2011:

Pyt.
W opisie Przedmiotu Zamówienia w części I w literze b? postawiono wymóg: "zapewnić interesantowi – po złożeniu wniosku o za…łożenie konta otrzymanie mailem automatycznie generowanego przez system hasła dostępu do portalu e-Urząd".

Czy Zamawiający dopuści alternatywne, równoważne rozwiązanie o wyższym poziomie bezpieczeństwa, polegające na wysłaniu klientowi e-mailem linku aktywacyjnego do uprzednio zarejestrowanego konta (zgodnie z ustawieniami przez administratora lub samodzielnie przez klienta). Po aktywacji konta, klient samodzielnie ustanawia hasło do własnego konta. Takie rozwiązanie uniemożliwia poznanie hasła przez osoby niepowołane, w drodze „podsłuchania” treści e-mail.

Odp.
TAK
         Wójt
mgr Jacek Oglęcki