„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Grudusku”

Cele projektu:

Cel główny: poprawa środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji substancji szkodliwych powstałych w wyniku produkcji energii cieplnej na terenie gminy.

Cel bezpośredni: zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym w wyniku głębokiej modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej: Urzędu Gminy w Grudusku.

Planowane efekty:

Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez obniżenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliwa.

Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło.

Redukcja ubytków ciepła w budynku, która pozwoli na znaczne oszczędności kosztów energii.

Poprawa warunków pracy dla 30 pracowników w budynku użyteczności publicznej: w Urzędzie Gminy, a także podwyższenie bezpieczeństwa użytkowników budynku.

Oszczędności wynikające z zastosowania ulepszenia termomodernizacyjnego.

Zmniejszone koszty eksploatacyjne funkcjonowania budynku.

Zmniejszenie zapotrzebowania na paliwo w źródle ciepła.

Wzrost estetyki budynku.

Oszczędność surowców energetycznych.

Poprawa stanu technicznego budynku użyteczności publicznej.

Zwiększenie komfortu użytkowania budynku.

Wzrost zgodności/dostosowania do prawa wspólnotowego, krajowego w zakresie norm efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Zwiększenie możliwości realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju na obszarze gminy Grudusk.

Całkowita wartość projektu: 528 707,55 zł

Wydatki kwalifikowalne: 498 032,55 zł

Wysokość dofinansowania Funduszu Europejskiego: 398 426,04 zł

 

Zakres rzeczowy:

 

Dokumentacja: studium wykonalności projektu, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, aktualizacja kosztorysu, audyt energetyczny, audyt energetyczny ex-post, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

Prace budowlane: ocieplenie budynku (ścian zewnętrznych), docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa systemu grzewczego, instalacja gazu płynnego LPG wraz ze zbiornikami, zastosowanie energii odnawialnej OZE (montaż paneli fotowoltaicznych)

 

Nadzór inwestorski.

 

 Zdjęcia budynku UG przed termomodernizacją

 Zdjęcia budynku UG po termomodernizacji