pla


„Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Grudusk: OSP Grudusk, OSP Przywilcz i OSP Łysakowo dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6.199,00 zł”

 

Gmina Grudusk na podstawie Umowy Dotacji Nr 0853/14/NZ/D z dnia 21.11.2014 roku zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizuje zadanie, w ramach którego zakupiono wyposażenie dla OSP Grudusk, OSP Przywilcz i OSP Łysakowo:

  1. Wentylator oddymiający SKORPION H22 – 1 szt.

wartość brutto: 4266,00 zł

  1. Prądownica MAGIKADOR 500 z nasadą 52 – 2 szt.

wartość brutto: 2268,00 zł

  1. Ubranie bojowe GARDA (NOMEX) – 7 szt.

wartość brutto: 7242,48 zł

  1. Mostek przejazdowy gumowy 25/52/75 – 4 szt.

wartość brutto: 1080,00 zł

Całkowita wartość zadania: 14 856,48 zł

Dotacja WFOŚiGW: 6 199,00 zł

Wkład własny Gminy Grudusk: 8 657,48 zł

Zakupione wyposażenie przekazane zostało jednostkom OSP w październiku 2014 roku.

Termin rozliczenia końcowego dotacji: 19.02.2015 r.