Gmina Grudusk w dniu 31 lipca br. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji na prace remontowe, konserwacje zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych dotyczącym prac planowanych na cmentarzu żołnierzy niemieckich z I wojny światowej w Pszczółkach Górnych, gmina Grudusk oraz na cmentarzu parafialnym w Grudusku przy kwaterze żołnierzy polskich z II wojny światowej.

W ramach zadania na cmentarzu w Grudusku planowane jest wycięcie starych, suchych krzewów oraz nasadzenie nowych, natomiast na cmentarzu w Pszczółkach Górnych - nasadzenie krzewów, malowanie ogrodzenia i metalowego krzyża, malowanie epitafium.

Całkowity koszt zadania: 10 500,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 9 500,00 zł