Urząd Gminy w Grudusku informuje, że zrealizowane zostało zadanie pn.: "Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej". W dniu 15.09.2010 r. Gmina Grudusk podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Umowę z dostawcą autobusu podpisano dnia 30 czerwca 2010 roku.

Autobus jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim. Zgodnie z umową całkowity koszt realizacji zadania wynosi 408.700,00 zł (brutto), środki finansowe przekazane przez WFOŚiGW w formie pożyczki wynoszą 300.000,00 zł (brutto). Termin rozliczenia końcowego zadania upływa 13.09.2011 r.
{morfeo 57}