mazowsze dla sportu.png

2023

Gmina Grudusk na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/5288/2023 z dnia 07.07.2023 r. zawartej z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego zrealizowała zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Placówek w Grudusku”

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla sportu”.

Zakres prac:

  • roboty rozbiórkowe, w tym demontaż elementów drewnianych – osłony grzejników i drabinki, demontaż tablic do gry w koszykówkę; szlifowanie i malowanie elementów drewnianych, ponowny ich montaż po malowaniu ścian;
  • wieńce, nadproża i podciągi, dach, w tym demontaż istniejącego pokrycia dachu i orynnowania; naprawa istniejącej więźby dachowej nad częścią sali gimnastycznej – więźba posiadała dwa poziomy konstrukcji; wzmocnienie istniejącej więźby; wykonanie nakładek drewnianych celem wzmocnienia wiązarów dachowych na części budynku w obrębie sali gimnastycznej; montaż pokrycia dachu z membraną dachową, łaceniem dachu i orynnowaniem.
  • wykonanie sufitu podwieszanego z płyty warstwowej;
  • roboty malarskie – tynki, w tym szpachlowanie i malowanie ścian z uwzględnieniem zastosowania lamperii farby olejnej na wysokości do 1,7 m;
  • roboty malarskie – elementy drewniane;
  • instalacje elektryczne – wykonanie nowego oświetlenia i instalacji medialnej;
  • cyklinowanie istniejącej drewnianej posadzki i malowanie 3 – krotne;
  • zakup stojaków rowerowych (stojak z ośmioma i pięcioma stanowiskami);
  • pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Ponadto zakupione zostały stojaki rowerowe: jeden z 5 stanowiskami i jeden z 8 stanowiskami. Stojaki umieszczone zostały przed budynkiem szkoły.

Całkowita wartość zadania: 339 723,35 zł

Dofinansowanie: 221 583 zł

Wkład własny: 118 140,35 zł

25MAZOWSZE.png

010401.jpg
020401.jpg
040401.jpg030401.jpg
050401.jpg