mazowsze dla klimatu.png2023

Gmina Grudusk na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PE/5188/2023 z dnia 07.07.2023 r. zawartej z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego zrealizowała zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Grudusk”

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla klimatu 2023”

W ramach zadania wymienionych zostało 150 sztuk opraw sodowych na oprawy LED w 8 miejscowościach na terenie Gminy Grudusk:

Purzyce – Rozwory (14 szt.),

Purzyce – Trojany (24 szt.),

Rąbież Gruduski (28 szt.),

Strzelnia (7 szt.),

Wiksin (31 szt.),

Wiśniewo (11 szt.),

Zakrzewo Małe (17 szt.),

Żarnowo (18 szt.).

Zadanie obejmowało demontaż i utylizację energochłonnych, sodowych opraw, demontaż wysięgników, dostawę i montaż wysięgników, dostawę i montaż energooszczędnych opraw LED. Zamontowane zostały oprawy posiadające atesty i certyfikaty jakości.

Całkowita wartość zadania: 170 970 zł

Dofinansowanie: 119 679 zł

Wkład własny: 51 291 zł

25MAZOWSZE.png

 
129.jpg329.jpg229.jpg