KSIAZKI LOGO.png

Gmina Grudusk, Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Grudusku i Szkoła Podstawowa im. Ignacego Mościckiego w Humięcinie

na podstawie Umowy Nr 35/NPRC/2021/JST o udzielenie dotacji celowej (Część 85/14 – Rezerwa celowa poz. 26) zawartej 12.04.2023 r. z Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty zrealizowały zadanie w ramach programu wieloletniego Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2.0. na lata 2021-2025”                                                                                                                                                                                                                                              Kierunek interwencji 3.2. Zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz realizację działań promujących czytelnictwo

oraz

Kierunek interwencji 3.1. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego

Dotacja przyznana została na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wielu 3-6 lat do placówki wychowania przedszkolnego w Humięcinie oraz biblioteki szkolnej w Grudusku.  

W ramach zadania zakupionych zostało łącznie 611 książek (139 SP Humięcino i 472 SP Grudusk), regał do biblioteki szkolnej w Grudusku oraz zrealizowano wydarzenia promujące czytelnictwo.

Całkowita wartość zadania 16 875 zł

SP Grudusk – 15 000 zł, dotacja 12 000 zł

SP Humięcino – 1 875 zł, dotacja 1 500 zł

Wkład własny 3 375 zł

                     

ksiazki ZPO.jpg
IMG_20231213_133801.jpg