mazowsze dla strazy.jpg

Gmina Grudusk na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2584/2023 z dnia 15.05.2023 r. zawartej z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego zrealizowała zadanie pn. „Modernizacja garażu w strażnicy OSP Mierzanowo”

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckie Strażnice OSP - 2023”

Zakres prac:

  • Wykonanie posadzki – 14 000 zł
  • Modernizacja instalacji elektrycznej – 11 000 zł
  • Montaż bramy garażowej – 13 000 zł

Całkowita wartość zadania: 38 000 zł

Dofinansowanie: 35 000 zł

Wkład własny: 3 000 zł

received_740035288042985.jpeg