„Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej na terenie osiedla popegeerowskiego w m. Grudusk”

dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

logo.png

Na podstawie Wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej z dnia 19.01.2021 r. Gminie Grudusk przyznane zostało dofinansowanie w wysokości
400 000 zł na realizację zadania „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej na terenie osiedla popegeerowskiego w m. Grudusk".

Zakres rzeczowy:

  1. Dokumentacja techniczna.
  2. Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 319 m:
  • rurociągi DN 200 – 247 m,
  • rurociągi DN 160 – 72 m.
  1. Nadzór inwestorski.

Całkowita wartość zadania: 400 000 zł

Dofinansowanie RFIL: 400 000 zł

trzy.jpg
1 (2).jpg
2dwa.jpg