Obraz10612.pngObraz2.jpg

 

Gmina Grudusk na podstawie Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych

Nr 01/2021/4771/PolskiLad

z dnia 14 października 2022 r.

zrealizowała zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 120504W Rąbież Gruduski – Zawady”

Zakres robót wg kosztorysu:

 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
 2. Roboty ziemne i korytowanie.
 3. Podbudowy
 4. Odwodnienie
 5. Nawierzchnia jezdni, poboczy utwardzonych, skrzyżowań i zjazdów bitumicznych.
 6. Krawężniki i obrzeża.
 7. Oznakowanie pionowe i poziome.
 8. Roboty wykończeniowe.

W ramach przebudowy drogi o dł. 1750 m wykonane zostały:

 • jezdnia o szer. 3,5 (nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca, gr. po zagęszczeniu 5 cm i nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa – gr. po zagęszczeniu 4 cm);
 • pobocza o szer. 0,75 m z kruszywa naturalnego;
 • chodnik z kostki brukowej o gr. 6 cm.

Całkowita wartość zadania: 1 717 264,62 zł

Kwota Promesy: 1 425 000 zł

Wkład własny: 292 264,62 zł