Obraz1 0512.png

Koło Gospodyń Wiejskich w Rąbieżu Gruduskim

na podstawie

Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/7051/2023

z dnia 15 września 2023 r.

zawartej z Województwem Mazowieckim

zrealizowało zadanie publiczne pn.

„Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rąbieżu Gruduskim”

 

W ramach zadania zakupiona została szafa chłodnicza na potrzeby działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Rąbieżu Gruduskim. Zakupiony sprzęt umożliwi podejmowanie kolejnych, przedsięwzięć oraz ułatwi dotychczasową działalność Koła.

Całkowita wartość zadania: 7 000 zł

Dofinansowanie: 7 000 zł

                                                                     

Zadanie publiczne pn. „Rozwój działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Rąbieżu Gruduskim poprzez zakup niezbędnego wyposażenia” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Obraz2 0512.png

IMG_20231118_124128(1).jpg