Obraz041223.jpg

Gmina Grudusk na podstawie Umowy dotacji
Nr 2563/23/OA/D z dnia 02.10.2023 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrealizowała zadanie pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla OSP Łysakowo”

 

Zakres rzeczowy zadania:

  • montaż paneli fotowoltaicznych (24 szt. paneli o mocy 445W każdy),
  • moc instalacji - 10,68 kW,
  • inwenter DC/AC,
  • licznik pomiaru dostaw energii elektrycznej do sieci,
  • dwukierunkowy licznik energii,
  • kontrola urządzenia.

 

 

Całkowita wartość zadania: 45 507,84 zł

Dofinansowanie WFOŚiGW: 39 772 zł