LCI.jpg

Gmina Grudusk na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/4072/2023 z dnia 07.07.2023 r. zawartej z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego zrealizowała zadanie pn. „Prace remontowe w sali głównej świetlicy wiejskiej w Rąbieżu Gruduskim”

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”

Zakres remontu:

  • usunięcie starej farby olejnej, rozebranie obicia ścian drewnianych,
  • wykonanie cokolików oraz ułożenie płytek na podłodze,
  • wykonanie tynków wewnętrznych i malowanie farbą emulsyjną,
  • obudowa belek i podciągów płytami gipsowo – kartonowymi,
  • montaż drzwi i parapetów wewnętrznych,
  • modernizacja instalacji elektrycznej.

Całkowita wartość zadania: 97 689,13 zł

Dofinansowanie: 78 151 zł

Wkład własny: 19 538,13 zł


25LAT.jpg

2911 01.jpg
2911 02.jpg
2911 03.jpg
2911 04.jpg