„Przebudowa drogi gminnej Nr 120540W Polanka – Stawy” (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 616 do miejscowości Polanka, do granicy gminy Grudusk)”

dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Bez tytułu1.jpg

Na podstawie Wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów z dnia 04.08.2020 r. Gminie Grudusk przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 500 000 zł, które wykorzystane zostało w wysokości 198 289,62 zł na wsparcie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 120540W Polanka - Stawy (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 616 do miejscowości Polanka, do granicy gminy Grudusk) współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Rozwoju Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Cel operacji: poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, w tym uczniów szkoły podstawowej poprzez zmianę nawierzchni dróg gruntowych na nawierzchnię bitumiczną w miejscowościach Leśniewo Dolne, Polanka, Humięcino i Mierzanowo.

Zakres robót:

  1. Przygotowanie terenu pod budowę.
  2. Roboty odwadniające.
  3. Fundamentowanie dróg.
  4. Roboty w zakresie nawierzchni dróg.
  5. Instalowanie znaków drogowych.