mazwsze serce polski gra.jpg

Zadanie publiczne pn. „Aktywnie na wsi i w gminie”

dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Zadanie pn.: „Aktywnie na wsi i w gminie”  w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”

zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Koło Gospodyń Wiejskich w Łysakowie na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/5979/2022 zawartej w dniu 22.09.2022r.

z Województwem Mazowieckim zrealizowało zadanie, w ramach którego zakupiono wyposażenie dla Koła Gospodyń Wiejskich w Łysakowie.

Całkowita wartość zadania: 6 756,57

Dotacja Województwa Mazowieckiego: : 6 756,57

Termin zakończenia realizacji zadania: 30.11.2022 r.

Termin rozliczenia końcowego dotacji: 30.12.2022 r.

mazowsze doł.jpg