Gmina Grudusk na podstawie Umowy Nr 10/POS/2022/JST z dnia 27 czerwca 2022 r. o udzielenie dotacji celowej (Część 85/14 – Rezerwa celowa poz. 27)

zawartej z Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

zrealizowała zadanie w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków

 

W ramach zadania w kuchni i stołówce w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Grudusku wykonane zostały niezbędne prace remontowo – malarskie:

- malowanie ścian i sufitu w pomieszczeniu stołówki – jadalni;

- malowanie ścian i sufitów, wykonanie ścianki działowej w pomieszczeniach kuchni;

oraz zakupione zostało wyposażenie gastronomiczne do kuchni:

- zmywarko – wyparzarka – 1 szt.;

- kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym 4-palnikowa – 3 szt.;

- zamrażarka gastronomiczna – 1 szt.;

- piec konwekcyjny z rusztami – 2 szt.;

- naleśnikarka (podwójna) elektryczna – 2 szt.;

- gofrownica Roller Grill (poczwórna) – 2 szt.;

- szafa chłodnicza – 1 szt.

Całkowita wartość zadania: 92 900 zł

Dofinansowanie: 74 320 zł

Wkład własny: 18 580 zł