logotyp.jpg

 

Gmina Grudusk na podstawie

Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3216/2022 z dnia 13.07.2022 r.

dot. pomocy finansowej udzielonej Gminie Grudusk, w formie dotacji celowej na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Przywilcz

zrealizowała zadanie pn. „Modernizacja garażu w strażnicy OSP Przywilcz”

Zakres rzeczowy zadania:

  1. Wykonanie posadzki – 12 915 zł
  2. Modernizacja bramy garażowej – 13 000 zł
  3. Modernizacja instalacji elektrycznej – 11 000 zł

Całkowita wartość zadania: 36 915 zł

Dofinansowanie: 30 000 zł

Wkład własny: 6 915 zł

Zadanie współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2022”