24.10.2022 r., Grudusk.png

 

Gmina Grudusk na podstawie Umowy o udzielenie dotacji nr BRI-I.3146.77.2022 zawartej w dniu 27.07.2022 r. z Wojewodą Mazowieckim zrealizowała zadanie pn. „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Grudusk w ramach Projektu „Pod Biało – czerwoną””

              

Zadanie sfinansowano ze środków z budżetu państwa w ramach projektu „Pod Biało – czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

W ramach zadania zamontowany został przed Urzędem Gminy Grudusk przy ulicy Ciechanowskiej 54, maszt flagowy biały, z włókna szklanego o wys. 8 m, zakupiona została również flaga państwowa.

Całkowita wartość zadania 7 434,71 zł

Dofinansowanie 7 434,71 zł