logotypy.jpg

Gmina Grudusk na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2650/2022 z dnia 03.06.2022 r. zawartej z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego zrealizowała zadanie pn. „Montaż lamp solarnych w miejscowości Zakrzewo Małe”

Zadanie współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”

W ramach zadania w m. Zakrzewo Małe zamontowane zostały trzy lampy solarne LED.

Całkowita wartość zadania: 20 400 zł

Dofinansowanie: 10 000 zł

Wkład własny: 10 400 zł

W tym środki Funduszu Sołeckiego: 10 400