logotyp1.jpg

Gmina Grudusk na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1072/2022 o udzielenie dotacji ze środków finansowanych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych zawartej 13.07.2022 r. z Województwem Mazowieckim zrealizowała zadanie pn.

„Przebudowa drogi gminnej Nr 120514W w miejscowości Strzelnia, gm. Grudusk”

 

Zakres prac:

  • roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), roboty ziemne;
  • podbudowa – warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 15 cm;
  • nawierzchnia – nawierzchnia z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm;
  • pobocza – warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 8 cm;

 

Parametry drogi:

Długość – 1200 m

Szerokość – 3,5 m

Powierzchnia nawierzchni – 4200 m2

Pobocza obustronne – szer. 0,75 m

 

Całkowita wartość zadania 222 398,76 zł

Dofinansowanie 111 199,38 zł

 

Przed przebudową:

 

 

 

 

Po przebudowie: