Prace remontowe przy mogile zbiorowej żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Grudusku

 

Gmina Grudusk na podstawie Porozumienia z dnia 12.07.2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Grudusk obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel zawartego z Wojewodą Mazowieckim

zrealizowała zdanie w ramach, którego wykonane zostało utwardzenie terenu o powierzchni 60 m2 kostką brukową betonową na podsypce cementowo - piaskowej przy mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego poległych w II wojnie światowej, zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Grudusku.

Zakres prac obejmował:

- demontaż istniejącej zniszczonej nawierzchni,

- roboty ziemne – wyprofilowanie terenu, wykonanie podbudowy z tłucznia i betonu,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm wraz z obrzeżami.

 

Całkowita wartość zadania: 10 000 zł

Dotacja Wojewody: 10 000 zł

                                     

Termin zakończenia realizacji zadania: 18.10.2022 r.

Termin rozliczenia końcowego dotacji: 15.11.2022 r.

 

Przed wykonaniem prac

Po wykonaniu prac