logotyp.jpeg

 

Zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na odcinku od miejscowości Humięcino Klary do Gruduska oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grudusk" dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 494.000,00 zł”

Gmina Grudusk na podstawie Umowy Pożyczki Nr 0076/21/OW/P z dnia 20.12.2021 roku zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrealizowała przedmiotowe zadanie, w ramach którego wybudowano kanalizację sanitarną o łącznej długości 5488 [mb], w tym:

  1. Sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej na odcinku od miejscowości Humięcino - Klary do Gruduska wraz z montażem przepompowni P1, P2, P3 (zlewnie pompowni P1, P2, P3) – 511,50 [mb].
  2. Sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej na odcinku od miejscowości Humięcino - Klary do Gruduska - 4976,50 [mb].

Całkowita wartość zadania: 1 790 096,72 zł

Pożyczka WFOŚiGW: 494 000 zł

PROW 2014-2020 – 752 357 zł

                                              

Termin rozliczenia końcowego pożyczki: 28.10.2022 r.