Gmina Grudusk na podstawie

Porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/22 zawartego w dniu 14.04.2022 r.

ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji Narodowej

 

otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 43 168 zł  na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”

Przyznane przez Ministra środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegały wycieczki:

 • jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,
 • dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,
 • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł,

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało dofinansowanie 2 szkołom podstawowym dla których organem prowadzącym jest Gmina Grudusk na realizację łącznie 6 wycieczek:

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Grudusku zrealizowała następujące wyjazdy:

 1. Jednodniowa wycieczka do Warszawy dla uczniów klas I-III (45 uczniów, 4 opiekunów),

29 kwietnia 2022 r., wybrane punkty edukacyjne:

 1. Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum Rezydencja Królów Rzeczypospolitej.
 2. Centrum Nauki Kopernik.

Całkowity koszt wycieczki: 6 525 zł

Dofinansowanie MEiN: 5 000 zł

Wkład własny – wpłaty rodziców: 1 525 zł

 1. Trzydniowa wycieczka do Wrocławia dla uczniów klas IV-VIII (30 uczniów, 3 opiekunów), 27 kwietnia 2022 r. – 29 kwietnia 2022 r., wybrane punkty edukacyjne:
 2. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego.
 3. Muzeum Narodowe we Wrocławiu – Panorama Racławicka.
 4. Muzeum Narodowe we Wrocławiu – gmach główny.
 5. Muzeum Mineralogiczne im. Kazimierza Maślankiewicza.
 6. Wrocław – zespół historycznego centrum.
 7. Hydropolis – centrum wiedzy o wodzie.

Całkowity koszt wycieczki: 21 600 zł

Dofinansowanie MEiN: 15 000 zł

Wkład własny – wpłaty rodziców: 6 600 zł

 1. Jednodniowa wycieczka do Płocka dla uczniów klas IV-VIII (30 uczniów, 3 opiekunów),

31 maja 2022 r., wybrane punkty edukacyjne:

 1. Wzgórze Tumskie i Bazylika Katedralna Wniebowzięcia NMP w Płocku.
 2. Muzeum Mazowieckie w Płocku.

Całkowity koszt wycieczki: 4 890 zł

Dofinansowanie MEiN: 3 912 zł

Wkład własny: 978 zł

 1. Jednodniowa wycieczka do Torunia dla uczniów klas IV-VIII (28 uczniów, 2 opiekunów),

04 maja 2022 r., wybrane punkty edukacyjne:

 1. Toruń: Stare i Nowe Miasto.
 2. Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium - Toruń”.

Całkowity koszt wycieczki: 5 320 zł

Dofinansowanie MEiN: 4 256 zł

Wkład własny – wpłaty rodziców: 1 064 zł

 1. Jednodniowa wycieczka do Olsztyna dla uczniów klas I-III (45 uczniów, 4 opiekunów),

05 maja 2022 r., wybrane punkty edukacyjne:

 1. Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynie.
 2. Planetarium w Olsztynie.

Całkowity koszt wycieczki: 6 975 zł

Dofinansowanie MEiN: 5 000 zł

Wkład własny – wpłaty rodziców: 1 975 zł

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Mościckiego w Humięcinie zrealizowała następujące wyjazdy:

 1. Dwudniowa wycieczka do Lublina dla uczniów klas IV – VIII (30 uczniów, 4 opiekunów), 12 maja 2022 r. – 13 maja 2022 r., wybrane punkty edukacyjne:
 2. Muzeum Narodowe w Lublinie.
 3. Lublin – historyczny zespół architektoniczno – urbanistyczny.
 4. Lubelska Trasa Podziemna.
 5. Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 6. Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku.

Całkowity koszt wycieczki: 15 756 zł

Dofinansowanie MEiN: 10 000 zł

Wkład własny – wpłaty rodziców: 5 756 zł

Łączna wartość wycieczek: 61 066 zł

Dofinansowanie MEiN: 43 168 zł

Wkład własny: 17 898 zł

Termin realizacji zadania: 14.04.2022 r. – 24.06.2022 r.

Relacje oraz dokumentacja fotograficzna z wycieczek zamieszczone zostały na Facebooku Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku.