1Fundacja Orlen logotyp.jpg

Informacja po rozliczeniu zadania z Fundacją ORLEN (31.10.2022 r.)

W ramach zadania pomnik został oczyszczony z mchu, porostów i zabrudzeń. Zniszczone ogrodzenie zostało zdemontowane, pomalowano słupki i zamontowano łańcuchy. Teren przy pomniku został wyłożony kostką brukową. Obok pomnika ustawiony został słup betonowy, na którym umieszczony został odlew popiersia oraz imienia i nazwiska Prezydenta. Na istniejącym maszcie umieszczona została zakupiona flaga państwowa. Ze środków własnych wokół terenu utwardzonego posadzone zostały berberysy.

Całkowita wartość zadania: 7 334,57 zł

Dofinansowanie: 6 524,04 zł

Przed

 

 

Po