Zadanie dofinansowane ze środków z

budżetu Województwa Mazowieckiego

Zadanie pn.: „Aktywizacja i rozwój Koła Gospodyń Wiejskich w Łysakowie”  w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Koło Gospodyń Wiejskich w Łysakowie na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/5541/2021 zawartej z Województwem Mazowieckim zrealizowało zadanie, w ramach którego zakupiono wyposażenie dla Koła Gospodyń Wiejskich w Łysakowie.

Całkowita wartość zadania: 4 863,26

Dotacja Województwa Mazowieckiego: 4 863,26  zł

Termin zakończenia realizacji zadania: 30.11.2021 r.

Termin rozliczenia końcowego dotacji: 31.01.2022 r.