Rezerwa

części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021

Na podstawie Wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej części subwencji w roku 2021 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych z dnia 11.05.2021 r.

Gminie Grudusk przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 67 755 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Ignacego Mościckiego w Humięcinie.

W ramach zadania zakupione zostały pomoce do przedmiotów:

  • geografia – 17 700 zł brutto
  • biologia -14 417 zł brutto
  • fizyka – 21 795 zł brutto
  • chemia – 13 863 brutto

Złącznik:

Wykaz pomocy dydaktycznych. -- pobierz