Zadanie pn.: „Remont ogrodzenia strażnicy OSP Przywilcz”

w ramach Programu „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – edycja 2020” dofinansowano ze środków Powiatu Ciechanowskiego w formie dotacji w kwocie 5 000 zł

 

Gmina Grudusk na podstawie Umowy Nr WB.5521.3.3.4.2020 z dnia 24.07.2020 r. zawartej z Powiatem Ciechanowskim zrealizowała zadanie, w ramach którego wykonany został remont ogrodzenia (wymiana bramy) strażnicy OSP Przywilcz.

 

Całkowita wartość zadania: 5 000 zł

Dotacja Powiatu Ciechanowskiego: 5 000 zł

                                              

Termin zakończenia realizacji zadania: 31.10.2020 r.

Termin rozliczenia końcowego dotacji: 15.11.2020 r.