Gmina Grudusk w dniu 9 października br. wystąpiła do Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund" z wnioskiem o przystąpienie do realizacji programu "Na własne konto".
Program skierowany jest do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.
Cele Programu:
  • poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,
  • kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,
  • przekazanie młodym ludziom umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,
  • zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.
W ramach programu prowadzone będą dodatkowe lekcje z przedsiębiorczości oraz ogólnej wiedzy ekonomicznej przez nauczyciela oraz studenta. Zajęcia odbywać się będą podczas ferii zimowych (w okresie: połowa stycznia - koniec lutego, w zależności od województwa) oraz w trakcie drugiego semestru. Podczas ich trwania uczniowie poznają narzędzia ekonomiczne, umożliwiające lepszy start w dorosłe życie.
Lista szkół zakwalifikowanych do Programu została ogłoszona w dniu 18 października br.

Miło nam poinformować, że Gmina Grudusk została zakwalifikowana do realizacji Programu "Na własne konto".
Więcej informacji o Programie na stronie internetowej: www.nawlasnekonto.pl