Statut Szkoły Podstawowej w Humięcinie, tekst ujednolicony

      
pobierz
Nazwa: Szkoła Podstawowa w Humięcinie
Adres: Humięcino 20
06-460 Grudusk
Tel: 023 671-54-60
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 001158803
NIP: 5661394346
Nr konta bankowego: 37 8220 0004 0003 6214 2000 0001
Dyrekcja Szkoły
 
Iwona Ożarowska
 
 
Rada Pedagogiczna

 
  Anna Bober
  Dorota Budnicka
  Beata Ciska
  Alicja Folga
  Anna Gnatowska
  Nikodem Józefowicz
  Janina Maciejewska
  Wioletta Maruszewska
  Anna Mierzejewska
  Joanna Olkowska
  Jolanta Rutkowska
  Iwona Rybak
  Bogumiła Więcek
 
 
Rada Rodziców


 
Przewodniczący:
Z-ca przewodniczącego:
Skarbnik:
Sekretarz:
Członkowie:


 
 Lucyna Dorosz
 Marzena Adamska
 Teresa Humięcka
 Mirosława Niska
 Renata Bober
 Anna Kicińska
 Beata Korycińska
 
 
Samorząd UczniowskiPrzewodniczący:
Z-pca przewodniczącego SU:
Sekretarz:
Skarbnik:
Przewodniczący sekcji sportowej:
 
 Beata Bralewska
 Ewelina Jabłonowska
 Klaudia Zielińska
 Ewa Kozicka
 Kamil Adamski


Po II wojnie światowej szkoła w Humięcinie rozpoczęła działalność 21 lutego 1945r. Mieściła się ona w domu prywatnym Pana Stareckiego. Pierwszym organizatorem szkoły i zarazem kierownikiem był Pan Kazimierz Orlicki. W sprawozdaniu do Inspektora Szkolnego w Ciechanowie napisał: "Swój zapis do szkoły zgłosiło 128 uczniów. Ze względu na dużą liczbę dzieci, zbyt małe pomieszczenia, utworzono filie tej szkoły: w Zakrzewie w domu prywatnym Państwa Kowalskich i w Andrychach w dawnym dworku."
{morfeo 46}
Problemy lokalowe starano się rozwiązać jak najszybciej dostępnymi metodami, przystąpiono do budowy szkoły, za materiał posłużyły jenieckie baraki z Krzywonosi pod Mławą. Otwarcia tej szkoły dokonano 1 września 1947r. Był to budynek drewniany, parterowy, o kilku izbach lekcyjnych i dwóch mieszkaniach dla nauczycieli.

Funkcję kierownika szkoły 1 września 1946r. objął Pan Stefan Sobolewski, pełnił ją do 1972r.
{morfeo 47}
W 1960r. podjęto decyzję o budowie nowej murowanej szkoły. Dzięki dużemu zaangażowaniu kierownika Pana Sobolewskiego oraz przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego Pana Jana Brzozowskiego i poparciu miejscowego społeczeństwa zamiar się powiódł. 23 sierpnia 1966r. ukończono budowę szkoły i dokonano uroczystego otwarcia. W tym samym czasie oddano do użytku Dom Nauczyciela dla trzech rodzin.
{morfeo 48}
W latach 1966 – 1993 szkoła nosiła imię Aleksandra Zawadzkiego. Społeczeństwo ufundowało szkole sztandar.

Od 1972r. do 1990r. funkcję dyrektora pełnił Włodzimierz Dębski.

W latach 1990r. – 2003 dyrektorem szkoły był jej wieloletni nauczyciel Pan Michał Stecz.

W 1992 roku ukończono budowę nowego Domu Nauczyciela, dla dwóch rodzin i oddziału przedszkolnego. Dzieci mają tu bardzo dobre warunki do zabawy i nauki.

1 września 1996r. nastąpiła zmiana obwodu szkoły. Obecnie do obwodu należą miejscowości: Humięcino, Humięcino – Andrychy , Humięcino – Koski , Humięcino – Klary, Leśniewo Dolne, Leśniewo Górne, Łysakowo, Mierzanowo, Stryjewo, Zakrzewo.

W 1999r. w wyniku przeprowadzonej reformy oświaty Szkoła Podstawowa w Humięcinie stała się szkołą sześcioletnią.
 • księga ewidencji dzieci
 • księga uczniów
 • ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE
 • rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych - rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów
 • rejestr wydanych kart rowerowych
 • rejestr pracowników
 • ewidencja akt osobowych pracowników
 • rejestr akt i zaświadczeń- awans zawodowy nauczycieli
 • ewidencja czasu pracy pracowników obsługi i administracji
 • księga inwentarzową
 • ewidencje: środków czystości, przejazdów służbowych,
 • ewidencja dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji
 • księga druków ścisłego zarachowania
 • rejestr zamówień publicznych
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych
 • rejestr upoważnień
 • rejestr skarg i wniosków
 • rejestr korespondencji
 • archiwum szkolne

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie do sekretariatu szkoły. Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w sekretariacie szkoły.