pies Dębowo.jpg
424579884_308262825575303_7750381138898096181_n.jpg
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, KGW i miłośników chleba na niezwykłe warsztaty piekarnicze z renomowanym Krzysztof Jaworski Serowar Żuławski! LGD Północne Mazowsze
26 lutego o godz. 9:00 w Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Grudusku ul. Plac Grunwaldu 4)
Przewidujemy, że warsztaty będą kończyć się o godzinie 15:00
W jednym warsztacie może wziąć udział maksymalnie 20 uczestników zamieszkałych w danej gminie, w której odbywają się warsztaty. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy o zapisywanie się na warsztaty poprzez formularz zgłoszeniowy >>>> https://forms.gle/XFWgXfwCF8ot4bN1A. Informację o zakwalifikowaniu otrzymają Państwo w komunikacie po wysłaniu formularza. W przypadku rezygnacji prosimy o informację. Można się także zapisać telefonicznie pod numerem 23 671 12 02.
Koordynatorka projektu - Agnieszka Wieremiejuk, tel. 516 184 613
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. „Kreatywni liderzy w działaniu” mająca na celu upowszechniania i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju produktów lokalnych na obszarze partnerskich LGD, poprzez działania edukacyjne, integracyjne i promocyjne w trakcie trwania projektu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
pies Andrychy.jpg

OŚR.6140.2.2024                                                                     Grudusk, dnia 01.02.2024 r.

 

Konsultacje w sprawie przyjęcia  

,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu  bezdomności zwierząt na terenie  Gminy  Grudusk  w 2024 r.’’       

Działając na podstawie art. 11a ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r., poz. 1580) oraz Uchwały Nr 128/XXV/2012  Rady Gminy Grudusk z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Grudusk przedkłada do konsultacji projekt: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie  Gminy  Grudusk  w 2024 r.”

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 01.02.2024 r. i zostaną zakończone w dniu 22.02.2024 r.

Opinie i uwagi należy przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy w Grudusku, drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Grudusku we wskazanym powyżej terminie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu.

Grudusk - Projekt Programu opieki nad zwierzetami na rok 2024
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki 2024