Sprostowanie

Szanowni Państwo!

Pierwsza Sesja nowo wybranej Rady Gminy Grudusk odbędzie się w

Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku

Plac Grunwaldu 4

 

Postanowienie_20240425_145427 I posiedzenie Rady 2024 r._page-0001.jpg

Postanowienie_20240425_145427 I posiedzenie Rady 2024 r._page-0002.jpg