🔪🍖👨‍🍳 Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gminy Grudusk na warsztaty wędliniarskie organizowane przez LGD Północne Mazowsze, a prowadzone przez Krzysztof Jaworski Serowar Żuławski we współpracy z Adamem Jaworskim! 🔪🍖👨‍🍳
- 21 maja o godz. 9:00 w Gminie Grudusku (GOKiS w Grudusku, ul. Plac Grunwaldu 4)
Przewidujemy, że warsztaty będą kończyć się o godzinie 15:00
W warsztacie może wziąć udział maksymalnie 20 uczestników.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy o zapisywanie się na warsztaty poprzez formularz zgłoszeniowy >>>> https://forms.gle/CeckWGDddw9rUi5M6
Informację o zakwalifikowaniu otrzymają Państwo na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach prosimy o informację.
Można się także zapisać telefonicznie pod numerem 23 671 12 02.
Koordynatorka projektu - Agnieszka Wieremiejuk, tel. 516 184 613
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. „Kreatywni liderzy w działaniu” mająca na celu upowszechniania i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju produktów lokalnych na obszarze partnerskich LGD, poprzez działania edukacyjne, integracyjne i promocyjne w trakcie trwania projektu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
21 maja o godz. 900 w Gminie Grudusku (GOKiS w Grudusku, ul. Plac Grunwaldu 4).jpg