424579884_308262825575303_7750381138898096181_n.jpg
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, KGW i miłośników chleba na niezwykłe warsztaty piekarnicze z renomowanym Krzysztof Jaworski Serowar Żuławski! LGD Północne Mazowsze
26 lutego o godz. 9:00 w Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Grudusku ul. Plac Grunwaldu 4)
Przewidujemy, że warsztaty będą kończyć się o godzinie 15:00
W jednym warsztacie może wziąć udział maksymalnie 20 uczestników zamieszkałych w danej gminie, w której odbywają się warsztaty. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy o zapisywanie się na warsztaty poprzez formularz zgłoszeniowy >>>> https://forms.gle/XFWgXfwCF8ot4bN1A. Informację o zakwalifikowaniu otrzymają Państwo w komunikacie po wysłaniu formularza. W przypadku rezygnacji prosimy o informację. Można się także zapisać telefonicznie pod numerem 23 671 12 02.
Koordynatorka projektu - Agnieszka Wieremiejuk, tel. 516 184 613
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. „Kreatywni liderzy w działaniu” mająca na celu upowszechniania i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju produktów lokalnych na obszarze partnerskich LGD, poprzez działania edukacyjne, integracyjne i promocyjne w trakcie trwania projektu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.