OŚR.6140.2.2024                                                                     Grudusk, dnia 01.02.2024 r.

 

Konsultacje w sprawie przyjęcia  

,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu  bezdomności zwierząt na terenie  Gminy  Grudusk  w 2024 r.’’       

Działając na podstawie art. 11a ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r., poz. 1580) oraz Uchwały Nr 128/XXV/2012  Rady Gminy Grudusk z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Grudusk przedkłada do konsultacji projekt: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie  Gminy  Grudusk  w 2024 r.”

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 01.02.2024 r. i zostaną zakończone w dniu 22.02.2024 r.

Opinie i uwagi należy przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy w Grudusku, drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Grudusku we wskazanym powyżej terminie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu.

Grudusk - Projekt Programu opieki nad zwierzetami na rok 2024
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki 2024