akcyza paliwo.jpg
 
Urząd Gminy Grudusk informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. poz. 106) od dnia 30 stycznia 2024 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowe wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Nowy wzór wniosku do pobrania na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: