Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudusku informuje, że w związku z brakiem ogłoszenia Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska określającego wzór wniosku o dodatek osłonowy na rok 2024 nie ma możliwości przyjmowania wniosków o dodatek.

Prosimy o nieskładanie wniosków o dodatek osłonowy na nieobowiązujących wzorach, gdyż będzie to skutkowało koniecznością ponownego złożenia wniosku na prawidłowym druku.

Informacja dotycząca sposobu oraz terminu składania wniosków zostanie niezwłocznie ogłoszona po wejściu w życie rozporządzenia.