OBWIESZCZENIE

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 10

w Grudusku

z dnia  05.09.2023 r.

Na podstawie § 14 uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, w związku z nie zgłoszeniem w przewidzianym terminie zgłaszania kandydatów na członków Rady Powiatowej, liczby kandydatów odpowiadającej co najmniej liczbie mandatów do obsadzenia, Komisja Okręgowa wzywa członków Izby z Okręgu Wyborczego nr 10 w Grudusku do zgłaszania dodatkowych kandydatów.

 

Termin zgłoszenia i rejestracji dodatkowych kandydatów upływa
w dniu 08.09.2023 o godz. 1500.

 Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

                                                         /-/ Iwona Jadwiga Ożarowska