ZAWIADOMIENIE

 

o sporządzeniu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału   w głosowaniu w wyborach

 

 

Na podstawie art.28 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183)

 

Wójt Gminy Grudusk

 

zawiadamia o sporządzeniu spisu dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej zarządzonych na dzień 24 września 2023 r.

Spis jest udostępniony do wglądu od dnia 25 sierpnia 2023 roku do dnia 31 sierpnia 2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy Grudusk, przy ul. Ciechanowskiej 54 w Grudusku, I piętro pokój nr 6 w godzinach 8ᵒᵒ -16ᵒᵒ.

 

 

                                             WÓJT

/-/ Marek Piotrowicz