BEZPŁATNE SZKOLENIE DOTYCZĄCE UBOJU ZWIERZĄT NA UŻYTEK WŁASNY

                Niniejszym informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii przy ul. Letniej 17, 06-400 Ciechanów przeprowadzone zostanie bezpłatne szkolenie, dotyczące uboju zwierząt na użytek własny, zakończone wydaniem zaświadczenia o przebytym szkoleniu. 

Osoby zainteresowane przedmiotowym szkoleniem proszone są o zgłoszenie chęci udziału w nim             do dnia 24 kwietnia 2023 r. Zgłoszenia należy przekazywać telefonicznie pod numer 23 672 46 40                    do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ciechanowie. Liczba miejsc ograniczona.