logopiorin.jpg

KOMUNIKAT

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Ciechanowie przypomina.

Osoba stosująca środek ochrony roślin nie spełnia wymagań określonych w art. 41 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. Przedmiotowy przypadek objęty jest art. art. 15zzzzy ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 poz. 1842 z zm.): W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów dopuszcza się: wykonywanie zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych w rozumieniu art. 2 pkt. 24 ustawy z dnia 8 marca o środkach ochrony roślin przez osoby które nie spełniają wymagań określonych w art. 41 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

Osoba stosująca środek ochrony roślin nie spełnia wymagań określonych w art. 48 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. Przedmiotowy przypadek objęty jest art. art. 15zzzzy ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 poz. 1842 z zm.): W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów dopuszcza się używanie do wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin niespełniającego wymagań określonych w art. 48 ust. 2lub 4 ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, jeżeli:

  • Sprzęt ten przed ogłoszeniem tych stanów został poddany okresowym badaniom w celu potwierdzenia sprawności technicznej o której mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin albo
  • Pierwsze badanie w celu potwierdzenia sprawności technicznej tego sprzętu powinno zostać przeprowadzone w okresie trwania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stano zagrożenia epidemiologicznego albo stano epidemii w związku z zakażeniem SARS-CoV-2.

Kierownik

Oddziału w Ciechanowie

Wojciech Królikowski