W dniach 8-10 lutego 2023 r. w Wilnie odbyła się konferencja w ramach projektu „Dzielenie się dobrymi praktykami w organizowaniu międzynarodowych konferencji Litwy i Polski”. Wśród dobrych praktyk w ramach wdrażania PROW 2014-2020 z obszaru LGD „Północne Mazowsze” zaprezentowany został projekt „Zagospodarowanie skweru przy ul. Ciechanowskiej w Grudusku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Takie spotkania są niezwykle wartościowe, gdyż pozwalają na wymianę doświadczeń w ramach działań na rzecz rozwoju lokalnego.

djembed