Konsultacje w sprawie przyjęcia  

,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu  bezdomności zwierząt na terenie  Gminy  Grudusk  w 2023 r.’’         

Działając na podstawie art. 11a ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572 ze zm.) oraz Uchwały Nr 128/XXV/2012  Rady Gminy   Grudusk z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi   i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Grudusk przedkłada do konsultacji projekt: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie  Gminy  Grudusk  w 2023 r.”

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 02.02.2023 r. i zostaną zakończone w dniu 23.02.2023 r.

Opinie i uwagi należy przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy w Grudusku, drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.grudusk.com lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Grudusku we wskazanym powyżej terminie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu.

Projekt programu - popbierz