Początek istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej  w Przywilczu przypisuje się na rok 1931. Koniec jej organizacji sięga września 1939 roku. W wyniku II wojny światowej wiele jednostek OSP z powiatu ciechanowskiego przestało istnieć, jednak jednostka OSP Przywilcz zalicza się do jednostek działających. Remizę OSP w Przywilczu wybudowano w 1978r,  jest to budynek piętrowy o powierzchni 250m2. W   2002 roku Prezesem OSP Przywilcz był Kazimierz Wilkowski, natomiast naczelnikiem był Zbigniew Bobiński. Obecnie Prezesem OSP Przywilcz jest Piotr Gołębiewski. W latach 2001-2005 jednostka posiadała samochód Żuk z 1974 roku z motopompą p.5 oraz 1 zapasową i liczyła wówczas 30 członków. Obecnie jednostka OSP Przywilcz oznaczona jest typem S1 i jest w posiadaniu samochodu gaśniczego GBA 2,5/16 Star 244.  Ochotnicza Straż Pożarna w Przywilczu jest jednostką  spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, mającą na celu prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych na terenie gminy.

Źródło:

  1. „Dzieje Ochotniczego Pożarnictwa w Powiecie Ciechanowskim (1882-2002)” Jerzy Pełka [Ciechanów 2002]
  2. http://www.kppspciechanow.pl/osp-poza-ksrg.html

 

 3