Wyposażenie

Samochody:

- GBA 2,5/16 – średni samochód ratowniczo gaśniczy Star 266, rok produkcji: 1987

- SLRt – lekki samochód ratownictwa technicznego Ford Transit, rok produkcji 2002

Sprzęt specjalistyczny:

- narzędzia hydrauliczne Holmatro

- aparaty ochrony dróg oddechowych Fenzy 4 szt.

- pompa szlamowa 2 szt. - Honda i Robin Subaru

- pompa pływająca Niagara

- agregat prądotwórczy + zestaw oświetleniowy

- pilarka do drewna

- piła do betonu i stali

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1

Źródło:

http://www.kppspciechanow.pl/osp-w-ksrg.html