"Mapa aktywności organizacji pozarządowych" działających na terenie Gminy Grudusk została opracowana w celu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, jak również społeczeństwa zaangażowanego w życie publiczne. Ma być także bodźcem dla samych organizacji do zacieśnienia współpracy między sobą i z pozostałymi partnerami społecznymi: samorządem, przedsiębiorcami, wolontariuszami.

Mapa aktywności stanowi źródło wiedzy dla mieszkańców o funkcjonujących organizacjach pozarządowych na terenie Gminy Grudusk.

Mapa aktywności organizacji pozarządowych jest otwarta dla wszystkich organizacji i będzie aktualizowana według procedur zawartych w Zarządzeniu Nr 11/2013 Wójta gminy Grudusk z dnia 06.06.2013 r.

Aby dana organizacja została ujęta w "mapie" lub też aby umożliwić zmianę danych o organizacji wpisanej już w "mapę aktywności" należy zapoznać się z procedurami aktualizacji oraz wypełnić "formularz aktualizacyjny".

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 11/2013 
Wykaz organizacji samorządowych 
Formularz aktualizacyjny