Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie prowadzi działania priorytetowe na gminie Grudusk na okres od 1 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 .

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

  • Miejscowość Grudusk, ul. Ciechanowska 3a parking sklepu Grześ oraz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła- gromadzenie się młodzieży oraz spożywanie alkoholu

w miejscach objętych zakazem.

  • Miejscowość Grudusk, ul. Ciechanowska - przekraczanie dozwolonej prędkości w ciągu całego dnia na obszarze zabudowanym. Przyczyną problemu jest świadome lekceważenie przepisów ograniczających prędkość oraz bardzo dobry stan infrastruktury drogowej.

Skutkować może to dużą liczbą zdarzeń drogowych

Źródłem informacji - spotkania z mieszkańcami. Oczekiwania społeczne polegają na ograniczeniu zjawiska.

Zakładany cel do osiągnięcia.

  • Ograniczenie w powyższych miejscowościach zjawisk negatywnych, zwiększę świadomości zagrożeń wynikających z przekraczania prędkości, przestrzega przepisów ruchu drogowego, wyeliminowanie osób spożywających alkohol z miejsc powszechnie dostępnych;